Biển số bị mờ khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng

Biển số bị mờ khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 16 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016.

Người điều khiển xe hơi bao gồm cả các loại xe sơ mi rơ mooc và rơ mooc hay các loại xe tương tự xe hơi nếu không gắn biển số hoặc biển số không rõ chữ, không đúng vị trí, bị che lấp, bẻ cong, bị hỏng... sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 16 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Phạt tới 1 triệu đồng nếu để biển số ô tô bị mờ khi tham gia giao thông

Phạt tới 1 triệu đồng nếu để biển số ô tô bị mờ khi tham gia giao thông

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17, những xe ô tô mà biển số bị mờ, không rõ nét hoặc hỏng bị lực lượng chức năng kiểm tra khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, trong khi đó, đối với xe máy, xe gắn máy, kể cả xe máy điện mức phạt là 80 nghìn đến 100 nghìn đồng.

Chủ xe có thể làm thủ tục đổi biển số xe theo quy định của pháp luật trong trường hợp biển số xe bị hỏng, mờ chữ không đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật.